Vitajte u blogerka

Najlepšia kompresia - software 7-zip

7Zip patrí medzi skupinu opensource programov, ktoré sa nielenže komer?ným verziám vyrovnajú, ale ich aj v mnohom pred?ia. 7Zip využíva vlastný kompresný formát 7z (o 30-70% lepší než Zip), ktorý je najlepším kompresným formátom sú?astnosti. Okrem toho podporuje aj ostatné formáty predovšetkým najpoužívanejšie rar - dokáže len dekomprimovať a zip - dokáže dekomprimovať, ale aj komprimovať (s vä?šou kompresiou ako samotný Winzip)

Celý článok Comments (13672) 17.01.2008. 18:25

"Open" svet - zoznam opensource

V dnešnej dobe je už také množstvo opensource a free software, že sú schopné nahradiť celé vybavenie po?íta?a. Tento zoznam je ur?ený len pre windows, ale množstvo týchto programov má verziu aj pre ostatné opera?né systémy. Kvalitných opensource programov je už veľké množstvo preto spomeniem len tie najpoužívanejšie, ak poznáte lepšie, prosím na to slúži diskusia pod ?lánkom :)

Celý článok Comments (944) 23.11.2007. 15:27

5 programov, ktoré musíte mať.

V tomto ?lánku by som vám chcel predstaviť pár zaujímavých programov, ktoré ak ešte nepoznáte tak vás ur?ite oslovia:

1. Unlocker
?asto skúšame vymazať ur?itý súbor, alebo zložku ale dostaneme odpove?, zložka xy nemôže byť vymazaná lebo je používaná inou osobou alebo programom. Unlocker je program, ktorý vás zbaví tejto "úžasnej" vlastnosti Windows. S unlokerom môžete proces, ktorý blokuje zložku alebo súbor jednoducho odstavyť a zložku/súbor vymazať.
Domovská stránka: Unlocker

Celý článok Comments (521) 07.11.2007. 18:55