Vitajte u blogerka

Ako udržiavať Windows.

Pre správny chod windows je treba držať v ?istote 2 veci a to registre Windows a HDD.

1. Registre
V prvom rade by sme si mali povedať, že udržiavanie (?istenie) registrov Windows, špecializovanými nástrojmi, nieje práve to najlepšie riešenie. Používanie špeciálnych programov nieje dobré, pretože aj tie najkvalitnejšie "?isti?e" sa ob?as seknú, a môžu znefunk?iť napr. tla?iare?, modem, alebo niektoré aplikácie. A tzv. "?istenie registrov" síce vymaže nepotrebné registre, ale vytvorí aj množstvo nových. Najlepším spôsobom ako ?istiť registre je ru?ne, odporú?am to , ale len skúsenejším.
Na defragmentáciu registrov, môžete použiť špeciálny program.

2. HDD
Na defragmentáciu Windows, odporú?am použiť špecializované programy, ktoré sú ú?innejšie, než defragmentácia wo Windows. Medzi tieto programy patrí napr. OO defrag, alebo Diskeeper.

Comments (49) 28.11.2007. 20:19